Ga naar hoofdinhoud

Huisregels

Algemeen:

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden? U kunt de auto parkeren binnen de vakken die voor het gezondheidscentrum gelden.
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen. 
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • We willen u vragen bij telefoongebruik niet te bellen in de wachtruimte. 
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.

Privacy

 • Iedere fysiotherapeut is BIG geregistreerd en hebben een beroepsgeheim.
 • De fysiotherapeut verwerkt uw gegevens in het elektronisch patiëntendossier.
 • De verwerking van elektronische gegevens voldoet aan wetgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet Cliëntenrechten) 

Kosten

 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • De tarievenlijst hangt in de wachtruimte bij de balie en is terug te vinden op de website. 

Oefenzaal

 • In de oefenzaal wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Het gebruik van een handdoek is gewenst, u wordt verzocht de apparaten waarop u transpireert schoon te maken met uw handdoek of de daarvoor aanwezige materialen in de oefenzaal. 

Opmerkingen/klachten

 • Bent u ontevreden of heeft u opmerkingen of ideeën ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. 
 • Indien u een klacht heeft dan kunt u dit bespreken met de fysiotherapeut of u kunt gebruik maken van de klachtenregeling, in de wachtruimte ligt een folder van het KNGF klachtenregeling.