Ga naar hoofdinhoud

Oncologische fysiotherapie

Wat is oncologie fysiotherapie?

Door de verbetering van screening, diagnostiek en behandelingen overleven steeds meer mensen kanker, maar houden daarna vaak klachten. Deze klachten kunnen ontstaan door kanker zelf of door de medische behandeling. Dit heeft invloed op het fysieke, psychische en sociale welbevinden en kan daardoor leiden tot een verminderde kwaliteit van leven en een verminderd functioneren in het dagelijks leven.

Fysiotherapie bij oncologie richt zich op problemen als gevolg kanker. Dit kunnen problemen zijn die de ziekte zelf voortbrengt of de gevolgen van de medische behandeling. Denk daarbij onder andere aan:

 • Mobiliteitsklachten
 • Afname van kracht en uithoudingsvermogen
 • Pijnklachten
 • Vermoeidheid
 • Werkhervatting
 • Spanningsklachten
 • (Beweeg)angst
 • Stug littekenweefsel
 • Ademhalingsklachten
 • Fibrosering
 • Poly neuropathie

Oncologie fysiotherapeut

De problematiek bij oncologiepatiënten is vaak complex. De oncologiefysiotherapeut is opgeleid in het herkennen van deze klachten en heeft specialistische kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn bij de begeleiding van deze patiënten.
De zorg wordt op maat aangeboden en zo nodig wordt met andere disciplines samengewerkt om tot een optimaal behandelplan te komen.

Behandeling

De behandeling kan worden toegepast in alle fasen van de ziekte. De hulpvraag van de patiënt staat altijd centraal en de behandeling wordt daarop aangepast.

Tijdens de medische behandeling is het belangrijk om de aanwezige fitheid te onderhouden en negatieve effecten zo veel mogelijk te beperken. Na de medische behandeling (de herstelfase) staan het herwinnen van functies, kwaliteit van leven en het terug krijgen van controle op de voorgrond. Ook kan de oncologiefysiotherapeut iets betekenen in de palliatieve fase. Genezing is niet meer mogelijk, maar deze fase kan weken, maanden of jaren duren. Het accent van de behandeling zal geleidelijk verschuiven van revalidatie naar ondersteunende zorg bij het behouden van de aanwezige activiteiten. In de terminale fase staat het comfort van de patiënt centraal. De oncologiefysiotherapeut kan ondersteuning bieden in het vinden van een comfortabele houding, pijnreductie, ontspanningsoefeningen of ademhalingsoefeningen.

Vergoeding

De vergoeding van fysiotherapie bij kanker is afhankelijk van de medische behandeling en de verzekering. In bepaalde gevallen kan er sprake zijn van een chronische indicatie voor fysiotherapie bij kanker. In dat geval is het nodig dat een arts je verwijst naar de oncologiefysiotherapeut, en wordt de therapie vanaf de 21e behandeling uit de basisziektekostenverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen worden deels of volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
In alle andere gevallen worden behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering en heb je geen verwijzing nodig. De fysiotherapeut zal hier met u naar kijken.

De oncologiefysiotherapeut is aangesloten bij FyNeOn en Onconet. Bekijk het onderstaande filmpje voor meer informatie over fysiotherapie en oncologie:

Oncologie fysiotherapie in Eindhoven? Maak een afspraak!

In onze praktijk kunt u voor een oncologische fysiotherapie een afspraak maken bij Jolijn van Osta. Wilt u informatie of vrijblijvend advies? Neem dan contact op via het contactformulier, of bel naar 040-2424464

Veelgestelde vragen

We merken dat er veel vragen worden gesteld over oncologische fysiotherapie, daarom behandelen we hieronder de meest voorkomende vragen:

Wat doet een oncologisch fysiotherapeut? Een oncologisch fysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van patiënten tijdens en na de medische behandeling van kanker. De therapie kan gericht zijn op het verminderen en bestrijden van klachten die ontstaan door de ziekte zelf of door de medische behandeling, zoals vermoeidheid, pijn, of verminderde spierkracht.

Wat houdt oncologische revalidatie in? Oncologische revalidatie is een vorm van revalidatie specifiek voor mensen met kanker. Het doel is om de fysieke conditie en de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit gebeurt door een combinatie van fysieke training, psychosociale ondersteuning en voedingsadvies.

Wat is een oncologische behandeling? Een oncologische behandeling is een medische behandeling die gericht is op het bestrijden van kanker. Deze behandelingen kunnen bestaan uit chirurgie, chemotherapie, bestraling, hormoontherapie, immunotherapie of een combinatie hiervan.

Wat is een oncologische aandoening? Een oncologische aandoening is een medische term voor een ziekte die gerelateerd is aan kanker.

Wat is het verschil tussen fysiotherapie en revalidatie? Fysiotherapie richt zich voornamelijk op het behandelen van specifieke klachten aan het bewegingsapparaat, terwijl revalidatie een breder veld is dat gericht is op het herstellen van functioneren na een breed scala aan gezondheidsproblemen, waaronder neurologische aandoeningen, hartproblemen en na chirurgische ingrepen.

Welke 5 disciplines helpen bij een revalidatie? Bij revalidatie kunnen verschillende disciplines betrokken zijn, afhankelijk van de behoeften van de patiënt. Enkele voorbeelden zijn: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie en voedings- en dieetadvisering.

Wat is oncologische pijn? Oncologische pijn verwijst naar de pijn die een patiënt ervaart als gevolg van kanker of de behandeling ervan. Dit kan variëren van milde tot ernstige pijn en kan op verschillende manieren worden behandeld, afhankelijk van de bron en de aard van de pijn.

Waar valt oncologie onder? Oncologie is een specialisme binnen de geneeskunde dat zich bezighoudt met de diagnose en behandeling van kanker. Het valt onder het bredere veld van de interne geneeskunde.

Hoeveel fysio na operatie? De hoeveelheid fysiotherapie die nodig is na een operatie varieert sterk, afhankelijk van het soort operatie, de algemene gezondheid van de patiënt, en specifieke hersteldoelen. Dit wordt over het algemeen bepaald in samenspraak met de behandelend arts en de fysiotherapeut.